Voorkomen is beter dan genezen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan.
Het is daarom belangrijk om twee keer per jaar naar de tandarts te gaan voor een periodiek mondonderzoek en twee tot drie keer per jaar naar de mondhygiënist om uw tanden te laten schoonmaken. Tijdens een periodiek mondonderzoek wordt er onder andere gekeken naar cariës (gaatjes) en gingivitis (ontstoken tandvlees). Soms is er aanvullend röntgenologisch onderzoek nodig.

Gingivitis

Tandplaque is een zacht laagje, dat bestaat uit bacteriën en voedselresten. Wanneer tandplaque te lang blijft zitten, wordt dit tandsteen door middel van speeksel. Tandvlees raakt geïrriteerd door dit laagje en kan zwellen en bloeden bij aanraken. Wanneer tandvlees te lang ontstoken is gaat op den duur het bot terug trekken, waarvan als gevolg loszittende tanden en kiezen. Wanneer tandsteen en tandplaque worden verwijderd door de mondhygiënist, krijgt het tandvlees weer de kans om zich te herstellen.

Cariës

Wanneer tandplaque te lang aanwezig blijft op het tandglazuur krijgen bacteriën de kans om cariës te veroorzaken. Onder invloed van gedragsfactoren zoals mondhygiëne en eetgedrag kan dit proces sneller gaan. Wanneer cariës in een heel vroeg stadium wordt gediagnosticeerd en wordt behandeld is in sommige gevallen het niet nodig om te boren. Tevens door middel van goede adviezen met betrekking tot de mondhygiëne en voedingsgewoontes kan dit cariës proces worden hersteld.

Tanderosie

Tandglazuur is het hardste materiaal in het menselijke lichaam en is opgebouwd uit mineralen. Helaas wanneer tandglazuur vaak in contact komt met zuren uit voeding en dranken lost deze op. Met als gevolg dunner wordend glazuur dat kan afbrokkelen.
De tandarts en mondhygiënist controleren uw gebit op tekenen van tanderosie.

Problemen aan het gebit zijn helaas een groeiend probleem en beginnen al op jonge leeftijd. Omdat de nieuwe tanden en kiezen van het kindergebit niet volledig zijn uitgehard, is het kindergebit extra kwetsbaar.
Door aandacht voor voeding, goede mondhygiëne en regelmatig tandartsbezoek kunnen veel gebitsproblemen worden voorkomen. Niet alleen in de vorm van schade aan het melkgebit en het blijvende gebit, maar ook in de vorm van ernstiger vermijdbare ziektes, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Er kan niet vroeg genoeg worden begonnen met een bezoek aan de tandarts. Aanbevolen wordt vanaf twee jaar. Behandelingen voor kinderen tot achttien jaar worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.