“Leidraad Corona: voor uw en onze veiligheid”

Wij blijven open voor reguliere patiëntenzorg. De mensen, waarvan het zeker is dat ze gezond zijn, zijn welkom in onze praktijk.

Let op: In verband met de versoepelingen vanuit de overheid bent u op dit moment niet verplicht om in de wachtruimte een mondkapje te dragen, maar wij vragen u wel uw handen te desinfecteren bij binnenkomst van de praktijk.

Als u op één van de volgende vragen ‘ja’ kunt antwoorden, verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u corona?
 • Heeft  huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u korter dan 2 weken geleden genezen van corona?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptonen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (hoger dan 38⁰)?
 • Heeft u huisgenoten met deze symptonen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met verstandelijke beperking?

Als u op één van deze vragen ‘ja’ kunt beantwoorden, dan verzoeken wij om uw afspraak af te zeggen.

Omdat handhygiëne een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u uw handen te desinfecteren bij binnenkomst van de praktijk. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

Extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, het liefst vlak voor afspraaktijd
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak, indien noodzakelijk mag er maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na de behandeling de praktijk zo spoedig mogelijk

Wij zullen u ontvangen met een glimlach in plaats van een handdruk.

Voor sommige behandelingen zullen wij u vragen 1 minuut te spoelen met mondspoeling. (deze zin moet even aangepast worden)

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie  in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Heeft u twijfel over bovenstaande? Dan kunt u contact met ons opnemen via 033 – 3034913 of mailen naar info@thk-spakenburg.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2 (Corona virus)

U kunt bij ons nog steeds terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het virus brengen wij een toeslag van €4,26 per patiënt in rekening. Deze wordt volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraar.