Tijl Bakx, tandarts-implantoloog

2004 Afgestudeerd als tandarts aan het ACTA te Amsterdam
2010 Erkend implantoloog bij de Nederlandse Vereniging van Orale Implantologie (NVOI)
2016 Uitbreiding deskundigheidsgebied voor gebruik van CBCT toestellen (3D röntgen).

Ik ben na mijn studie begonnen met algemene tandheelkunde. Mijn affiniteit ligt echter bij de implantologie en de reconstructieve tandheelkunde. Regelmatig volg ik na- en bijscholing. Daarnaast staat intercollegiaal overleg hoog in het vaandel om zodoende het eigen werk steeds te kunnen beoordelen en daar waar nodig te verbeteren.

Yves Siauta, tandarts

 

Mijn naam is Yves. Momenteel ben ik 20 jaar werkzaam als tandarts. Na mijn afstuderen heb ik ruim 17 jaar parttime in een tandartspraktijk gewerkt waar ik voornamelijk jeugd behandelde. De rest van de dagen werkte ik in andere praktijken waar ik zowel jeugd als volwassenen behandelde. Ik ben blij om weer in Spakenburg te werken! D’Ouwe Haven is een kleine, overzichtelijke praktijk met persoonlijke aandacht voor onze patiënten. Bijna alle facetten worden bij ons aangeboden. Een patiënt is voor mij meer dan alleen een mond vol tanden. Ik hoop u graag eens te zien voor een behandeling!